Logga Kulturföreningen Gamla Grebbestad
Samhällsplanering

Samhällsplanering

Föreningen är remissinstans då det gäller olika planer för byggnation m.m. i Grebbestad. Nedan presenteras bl. a. föreningens skrivelser i olika planfrågor.

Utdrag ur

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums kommun, del 4a. Grebbestad etapp 1

(Hösten 2008, rev nov 2009) Bilaga till program för del av Grebbestad 2:1 m.fl.

Källa: Tanums kommun

____________________________________________

Exempel på byggnader med högt kulturhistoriskt värde

Bergsgatan 9. Byggnadsminnesvärd byggnad av högsta värde. Foto: E. Kihlberg

Byggnaden Bergsgatan 9 är troligen byggt före 1825. I inventeringen har den kulturhistorisk bedömning: Klass 1: Byggnadsminnesvärd byggnad av högsta värde.

Mangelboden tillhör fastigheten, Bergsgatan 9. och är klassad som högsta kulturhistoriska värde. Foto: E. Kihlberg

Mangelboden tillhör fastigheten Bergsgatan 9. Även den är klassad som högsta kulturhistoriska värde.

Rivning av Thorvalds bodar 22 januari 2013. Foto: L. Heijel

"Thorvalds bodar"

I februari 2012 lämnade Tanums kommun rivningslov för Grebbestad 20:3:

"Ansökan om rivningslov för garage/förråd, Wijk & Wagersten Inwest AB, Grebbestad, Grebbestad 20:3. Rivningslov lämnas."

Källa: Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-28, §§ 35-66


Föreningens yttrande över ansökan om rivningslov

"Palles sjöbod"

I december 2012 lämnade Tanums kommun positivt förhandsbesked enligt nedanstående.

"Ansökan om förhandsbesked för upp-förande av bostadshus i två våningar, Carl Johan Palle, Göteborg, Grebbestad 3:6, 2:53

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att vara beredd att lämna bygglov för en ny byggnad i två plan som innehåller bostäder endast i ett övre plan och butiks- och handelsytor i bottenplanet."

Källa: Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-11, §§ 319-356

Kulturföreningen Gamla Grebbestad - e-post: info@gamlagrebbestad.se - bg 5551-6454 - Swish 123 53 508 22

 

Copyright © All Rights Reserved