Logga Kulturföreningen Gamla Grebbestad
Styrelse

Styrelse 2024


Ordförande: Birgit Greby


Sekreterare: Lena Wichman


Kassör: Lena Wichman


IT-ansvarig: Ingmar Thoresson


Ledamot:
Mona Carbe, ledamot
Lilian Heijel (bild- och föremålsregistrering)
Inger Friis (försäljning) 
Vakant


Suppleant: Marianne Hedemyr-Abrahamsson


Revisor: Ann-Margret Olausson


Revisorsuppleant: Göran Henriksson


Valberedning:

Vakant