Logga Kulturföreningen Gamla Grebbestad
Annie Busck

Annie Busck - en kvinna före sin tid

Nedtecknat av Eva Kihlberg

Annie Busck föddes på gården Haga i Trättelanda i Kville socken, 1872. Familjen hade flera barn. Fadern var kommissionslantmätare.


Annie kom till Grebbestad när hon var 17 år gammal. Hon blev telefonist när hon var 27 år och telegrafkommissarie vid 34 års ålder. Hela hennes yrkesverksamma liv kom att ägnas åt Telegrafverket.


När hon var 50 år lät hon bygga sig ett stort hus på Nedre Långgatan, där en ny  telegrafstationen också inrättades. Efter 14 år, byggde Annie en ny villa som hon  kallade "Soltomten". Den kom att ligga intill den gata som vi idag kallar just, Annie Buscks gata.


Annie hade ett stort socialt patos och var med i flera nämnder och styrelser som Kommunalnämnden, Fattigvårdsstyrelsen, ordförande i Röda korset och var dessutom den första kvinnan i Göteborgs och Bohusläns landsting.

Hon var också initiativtagare till Majblommans Barnhem och var dess ledare i många år. Annie satsade mycket pengar på barnhemmet. Hon ägnade sig mycket åt välgörenhet i det tysta och tog sig hand om både pojkar och flickor i sitt eget hem.


Annie var en fredskämpe och Svenska Freds- och skiljedoms-föreningen inbjöd henne som talare vid Världsfredskongressen i Varberg 1916. Hon reste dit och höll sitt tal!


När hon så levt färdigt sitt 90-åriga liv ärvde Föreningen Hem för gamla behållningen efter auktion på hennes kvarlåtenskap.


Annie Busck, ungdomsbild
Telegrafkommisarie Annie Busck
Annie på trapan till sitt hus, Soltomten.
Lennart Didoff 1932

Mer om Annie.

Lena Wichman berättar.


Annie var konstnären och författaren Lennart Didoffs mormors syster. Han minns henne som en varm och resolut människa, med stor integritet och som hjälpte många som hade det svårt. Hennes dörr stod alltid öppen.

Mer om familjen Busck


Ahlenius och Busck från norra Bohuslän i Frankrike

Till Kulturföreningen Gamla Grebbestad (KGG) kom ett mail från Bo Jershed. Mailet innehåller ett antal frågeställningar som har uppstått i samband med att han studerat ett rederi i Séte i södra Frankrike med personkopplingar till norra Bohuslän.


Med mailet följde Bos helt fabulösa berättelse om två män från norra Bohuslän, som slår ner sina bopålar i en liten ort i sydvästra Frankrike, i en liten hamnstad vid Medelhavet.

Det rör personer ur släkterna Ahlenius med rötter på gården Säm i Naverstad socken i Bullaren och släkten Busck från Trättelanda i Kville socken.


KGG har haft anledning att ägna sig åt familjen Busck och i synnerhet dottern Annie Busck, som flyttar till Grebbestad i början av 1900-talet och blir Telegrafkommissarie på orten. Men Annie satte, utöver sin professionella gärning, avtryck såväl lokalt som nationellt. Hon var engagerad i både kampen för kvinnlig rösträtt som i fredsrörelsen. Lokalt var hon engagerad i ett flertal ideella organisationen men det som troligen låg henne främst oh hjärtat var det barnhem, Majblomman, som hon startade strax norr om samhället. Byggnaderna finns fortfarande kvar norr om Greby gravfält.


Den enda koppling mellan marina aktiviteter och Annie Busck vi känner till är att under ett flertal år anordnades lotterier till förmån för barnhemmet Majblomman. Förstapriset var en båt. Båten i det första lotteriet har en alldeles speciell historia vilken retts ut av Bertil Engdal. Läs om Grebbestads första lottbåt.


Nåväl nu handlar det inte om lotteribåtar utan om personer i släkterna Ahlenius och Busck.


Familjen Ahlenius i Naverstad i Bullaren

I mailet och artikeln från Bo J anges att Hugo Ahlenius kommer från Navertstad i Bullaren i nordöstra delen av nutidens Tanums kommun. Vid sökningar på namnet i befolkningsdatabaser fick vi ingen träff på någon Hugo Ahlenius i Naverstad under 1800-talet.

Men, som tur var hade vi skickat brevet från Bo vidare till fler medlemmar i KGG, så efter några dagar kom ett mail från Gert Olausson som hade hittat Hugo med föräldrar och syskon i Strömstad. Uppenbarligen var Gert betydligt klurigare än vad de flesta av oss var. 

Hugos familj när de bor i Strömstad.


Bo Jersheds berättelse, publicerad i Länspumpen - sjöfartshistorisk tidskrift

Axel Busck – en bohuslänsk redare i Marseille.Kulturföreningen Gamla Grebbestad - e-post: info@gamlagrebbestad.se - bg 5551-6454 - Swish 123 53 508 22

 

Copyright © All Rights Reserved