Logga Kulturföreningen Gamla Grebbestad
Handelshus

Hus som varit handelshus

Av Hans Hedängklev

Det finns ingen exakt uppgift om när Hans Hedängklev skrev denna text. Det är troligt att den kom till på 1990-talet.


I var sin ända av Grebbestad ligger två rätt så stora hus, som båda har ett förflutet som betydande handelshus.

Gisslerödsbacken nr 18 i norr och Nedre Långgatan 46 i söder, vid ”torget” nära hamnen.


På fastigheten Gisslerödsbacken 18 hade Johan Thorén sin omfattande handelsrörelse. Johan var son till storköpmannen, redaren och lantbrukaren Thoren Persson, inflyttad till Grebbestad från Nästegård mellan Grebbestad och Kämpersvik. Thoren Persson byggde från 1850-talet upp en stor näringsverksamhet: Detaljhandel, handel med bränslen och byggnadsmaterial samt kapitalvaror som jordbruksredskap och -maskiner, vidare fraktfartygsrederi, spannmålshandel och lantbruk på den del av Greby som grebbestadsborna kallade ”Persegå´rn”.


Efter Thoren Perssons bortgång drevs delar av hans rörelse vidare av arvingarna (”sterbhuset” kallade). Sönerna öppnade också egna handelsbodar. Grebbestadsborna kallade släkten ”Persarne” eller ”Perarne”. 


Av sönerna etablerade sig Johan i fastigheten Gisslerödsbacken 18 och drev där stort, om än ändå inte i samma skala som fadern tidigare. 


Gisslerödsbacken 18, "Thorénshuset"

Gisslerödsbacken 18, "Thorénshuset", sommaren 2020.

Foto: L. Heijel

Nedre Långgatan 46, troligen 1242 i samband med Badortens Dag.

I huset Nedre Långgatan 46 bor numera sedan länge gamle fraktskepparen, Svante Stenqvist, som också äger fastigheten. 

Någon handelsbod har inte på lång tid funnits i huset. 

Men förr i tiden var där liv och rörelse i ett handelshus, som var känt vida omkring. 

Där etablerade sig den från Korndalen inflyttade lantbon Gustaf Adolf Andersson, som av grebbestadsborna kallades ”Kônndar(l)n”, (= mannen från Korndalen).

G A Andersson var fisk- och hummerexportör, salteriägare, fraktfartygsredare, ägare av stenindustri, storgrossist och detaljhandlare. Han ägde också mark och bergtäkter på Otterön. 

Salteriet låg i Lång(e)sjö strax söder om Kämpersvik. Nä verksamheten där upphörde, flyttades salteribyggnaderna till Otterön, där hus (baracken) uppföres till bostäder för stenhuggare och deras familjer. 

G A Andersson hade egen brygga i Grebbestads hamn (inte långt från handelshuset). Den hade - som flertalet bryggor - ett namn: Kônndar(l)ns brygga. Nyligen har skyltar satts upp i hamnen, visande de gamla bryggnamnen. 


I bakgrunden Nedre Långgatan 46, "Könndalns" hus. Fotot är troligen taget 1924 på Badortens dag. 


I handelsbod och lager var flera personer anställda: Bodbetjänter (expediter), bokhållare, huspigor, gårdskarl och kusk.

På den stora gården kunde tillrest lantfolk ställa hästar och fordon. 

Johan Thoréns detaljhandel hade ett omfattande varusortiment, bl. a. En del ”udda” varor:


”Amerikanska järnextrakt, ett säkert läkemedel som skänker åt alla helsa och krafter. Ensamförsäljare: Johan Thorén, Grebbestad. 

Hellsunds Äkta Giktringar, säkraste medlet mot gikt säljas endast hos Johan Thorén. 

Köp mössor & hattar hos Johan Thorén. OBS! OBS! En del mössor och hattar slutsäljas till betydligt nedsatta priser. 

Parfymer, Eau de cologne, 

Silfverarbeten o. Kortvarulager hos Johan Thorén, Grebbestad.”

(Grebbestads-Posten 1904-1905)


En tid var poststationen inrymd i Johan Thoréns hus. Vid reparationsarbeten fann hantverkarna postluckan inuti en mellanvägg som dom skulle ta bort. 

Johan Thorén ägde också väderkvarnen ”Magdalena” som låg på ”Kvarnberget” (fordom kallat ”Benklevberget”) i gränsmarken mellan Greby och Ulmekärr. Kvarnen var byggd på1830-talet och fungerade i nära 100 år. 


När arkeologen Oscar Montelius sommaren 1873 gjorde utgrävningar av elva gravhögar på Greby gravfält blev Johan mycket intresserad och kom att bli amatörforskare och fornsakssamlare. 

Johan gick även i vardagslag i svart kostym och med slips och krage. En tid var han Grebbestads badkamrer. 

Johan Thorén var född 1860 och och avled (enl uppgift) 1947. 


Under större delen av 1900-talet har Gisslerödsbacken 18 varit hyreshus privat regi. Efter G A Anderssons bortgång drevs ännu en tid detaljhandel i Nedre Långgatan 46. I huset har också därefter varit café. 


Stenhuggerierna och därefter skalgrusindustrin vid Otteröns stora skalgrusbankar kom att drivas av G A Anderssons son, som antog släktnamnet Wallentin. Skalgrusutvinningen och förädlingen av skalgrus upphörde under andra världskrigets på grund av bristen av petroleum, som användes till bränsle vid upphettningen och torkningen av skalgruset. 


Släkten Wallentin och den med denna besläktade familjen Wintzell finns fortfarande kvar på Otterön både som sommarboende och helårsboende.


I Grebbestads-Posten 1904-1905 utannonseras några artiklar ur G A Anderssons ”marina” sortiment - tydligen inför julhandeln:

”Alla slags saltade fiskvaror såsom Sill flera sorter, 

makrill, 

Bressling och Inmat” (= rom), 

Torsk, Långa och Lubb, Hummer och Krabbor. 

Prima Marsala salt ständig på Lager.”

G A Andersson


Så reklamen för ”sea food” och ”Havets läckerheter” är inte något nytt in Grebbestad!


Red.anm.


Gisslerödsbacken 18

En annan uppgift än ovanstående, säger att Johan Thorén gick bort 1943.

Postkontoret fanns i byggnaden på 1920-talet.

År 2020 beviljades rivningstillstånd för byggnaden. Idag (januari 2022) ligger den ute till försäljning.Nedre Långgatan 46

Den ursprungliga byggnaden uppfördes i mitten av 1800-talet.

Svante Stenqvist som nämns i texten, gick bort 2000. 

Idag, 2022, ligger ett nybyggt lägenhetshus på platsen.