Logga Kulturföreningen Gamla Grebbestad
Grebbestads kyrka

Grebbestads kyrka

Sammanställt av Ulla Gustavsson, Eva Kihlberg, Lilian Heijel m. fl.

Grebbestads kyrka uppfördes under åren 1890-1892 efter ritningar av Adrian Petersson, Stockholm.

Kyrkan invigdes söndagen den 19 juni 1892.


Kyrkan uppfördes i bohuslänsk granit och är byggd i nygotisk stil. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med nord-sydlig orientering. I söder finns en smalare, femsidig absid och i norr finns ett smalare torn med spetsgavlar och spira. Vapenhuset är inhyst i tornets bottenvåning. I tornet hänger två klockor som är gjutna 1891. Klockorna har inskriptioner.

Den tillfälliga träkyrkan

Den första kyrkan i Grebbestad var en tillfällig kyrka som också kallades för "Den provinsiella kyrkan" eller "Den provisoriska kyrkan".

Den lär finnas inritad på en karta från 1886 och låg ett tiotal meter söder om Bryggerigatan, ungefär mittemellan Östra Långgatan och Esplanaden på Thorin Pehrssons marker. Troligen var kyrkan 10 m x 20 m, lika stor som en vanlig lada. Kanske det var en lada som i så fall byggts om till kyrkolokal. Präst i träkyrkan var Johannes Nilsson (far till "Präst-Anna"); man tror att han också var ägare till lokalen. Kyrkan stod kvar till sensommaren 1892, sedan revs den. Den nya kyrkan invigdes söndagen den 19 juni 1892.


Källa: Eklund Erick R: Historien om tillkomsten av Grebbestads kyrkoområde, kyrka och prästgård efter i församlingen bevarade dokument 1865-1896. Sammanställd 1987 av Erick R Eklund. Stencil.

Altartavla

Altaret och altartavlan är båda från 1892. Golgatascenen i altartavlans mittfält är en avgjutning av Dyfvermans Kristus på korset. (Carl Johan Dyfverman, 1844–1892).Dopfunt

Dopfunten är tillverkad 1919 i ljusgrå granit. Funten är sjusidig med skulpterat skaft och består av två stycken.Oljemålning

På väggen vid dopfunten hänger målningen Jesus välsignar barnen av Joel Mila, Göteborg.
Joël Mila, ursprungligen Mattsson, född 29 september 1895 i Jönköping, död 22 juni 1985 i Släps församling, Göteborg, var en svensk målare och tecknare, verksam i Göteborg. Han är mest känd för utsmyckningar av skilda slag i västsvenska kyrkor, men har också smyckat flera biografer, till exempel Sagabiografen i Tidaholm.

Votivskepp

Över dopfunten hänger ett votivskepp, byggt av f.d. hamnmästaren i Landskrona, Oscar Johannesson.


Han skriver: Som vägledning vid tillverkningen av fartygsmodellen har en målning av den engelska fullriggaren Cambia tjänat. Cambia, byggd 1863 av Harland och Wollfs skeppsbyggeri i Belfast, var på ca 1000 ton och på sin tid en välkänd världsomseglare.

   Modellens skrov är tillverkat av lind, medan skarndäck och stöttor är av teak. Däcket är lagt av ribbor av pitchpine och däckshuset av teak. Livbåtar, master och rundholt är av svensk furu. Arbetet tog något över 1000 arbetstimmar i anspråk.Predikstol

Predikstolen, som till en början stod alldeles intill kortväggen, flyttades 1964 fram och sänktes ca 60 cm. (Predikstolen är fortfarande ovanligt hög).

Träskulpturerna på predikstolen tillkom 1925. Dessa föreställer apostlarna Jacob, Paulus, Petrus och Johannes samt lagens tavlor.

Glasmosaik

Till kyrkans mest värdefulla inventarier hör glasmosaiken i koret. Den tillkom 1965 och även dessa fem fönster är ett verk av Joel Mila. Motiven är bibliska med anknytning till västkusten.

Så här säger Joel Mila själv:

”Motivet när Jesus sitter i en båt och talar till folket på stranden är överfört till västsvensk miljö. Mittfönstret domineras av Kristus som sitter som sitter i fören på en bohuslänsk fiskebåt. Han avtecknar sig mot den hissade gröna focken och mot havet, vars horisontlinje liksom strålarna från Kristi gloria skär genom alla fem fönstren. Det är ägnat att ge fasthet och rytm åt hela kompositionen. I de två fönstren närmast mitten står grupper av åhörare i olika åldrar. De dominerande figurerna är fiskare i sydväst och oljeställ. En av dessa bär en korg full av fisk på sin ena axel. En annan fiskare har en stor torsk i handen. I fönstret längst till höger svävar två vita måsar. En fyr som står på en klippa skingrar mörkret med sina ljusknippen. I det vänstra fönstret stävar två vita fiskebåtar hem med sin fångst. ”


Kollektbäcken

Det runda kollektbäckenet längst bak i kyrkan är den ursprungliga dopfunten, som renoverats för sitt nuvarande ändamål. Det fyrkantiga kollektbäckenet tillverkades och skänktes av den dåvarande kyrkvärden Heimer Hansson.

Nyanskaffat

Under tidens gång har sedan nya kyrkliga textilier såsom mässkrudar, albor, röcklin, en korkåpa, samt flera ljusstakar till altaret inköpts.

Orgel

Kyrkans nuvarande orgel är den tredje i ordningen. Den första byggdes av Salomon Molander på 1890-talet, den andra av orgelfirman Hammarberg 1938. Hammarberg restaurerade denna orgel 1965. 

   Den nuvarande orgeln, även den byggd av orgelfirman Hammarberg, invigdes på Marie Bebådelsedag 1988. Konstruktionen är helmekanisk, kompletterad med 4 x 8 setzerkombinationer. Orgeln har 30 stämmor fördelade på två manualer och pedal. 15 av stämmorna kommer från molanderorgeln, övriga är helt nya.


I orgeln står inskriptionen ”Denna orgel blev ombyggd 1987/88 av orgelfirman OLOF HAMMARBERG. Arbetet utfördes av Åke Karlsson, Bo Augustsson och Sten Johansson. Nils Hammarberg stod för intonationen op. 455. Medintonatörer Horst Schwartz och Mats Persson. Torsten Sörensson slutavsynade arbetet.”


SOLI DEO GLORIA

Äran tillhör Gud


Senare fick kyrkan en flygel och 2012 en digitalorgel, stående längst fram i koret.


Källa: Wikipedia

Antependium är ett tygstycke som används för att täcka och pryda altaret i kristna kyrkor. Färgen på antependiet brukar som regel följa kyrkoårets växlingar. Samma färger används för övrigt för mässkruden. Den vanligast använda färgen är grönt.


Altarbrun kallas den broderade bård som från altarskivans framkant faller ned över antependiet och döljer dess fäste vid altarbordet. Den kan även finnas där inget antependium finns. Ordet brun har samma betydelse som bryn, det vill säga kant.

Källa: Wikipedia

Röcklin är en vid, liturgisk överklädnad av vitt bomullstyg med långa vida ärmar.

Alba eller mässkjorta är ett liturgiskt plagg i form av en vit skjorta av linne. Alban är fotsid, mycket vid och har långa, trånga ärmar.

Restaureringar genom åren

Kyrkan har restaurerats fem gånger, 1926-28, 1953,

1964-65, 1986 och 2010.


Vid den utvändiga restaureringen 1953, lades ett nytt tak av koppar.


Vid restaureringen 1964-65 togs de bakre bänkraderna bort och under läktaren inrättades ett samlingsrum för samtal, vigselpar, dopfamiljer med mera. Man inrättade också ett kapprum och andra utrymmen.


Det byggdes ny trappa till läktaren i stället för den som tidigare fanns i vapenhuset. Kyrkan försågs med nytt golv, nytt innertak, innanfönster av antikglas, nya bänkar, nya innerdörrar och ny sakristia. Elektrisk belysning, som hittills hade saknats, installerades.


De gamla ljuskronorna av järn restaurerades och fick elektrisk belysning. Hela kyrkan målades om i en ny färgskala enligt förslag av domkyrkokonservatorn i Skara, Olle Hellström.


Votivskeppet, tavlan samt det försilvrade korset och silverskålen på hyllan vid dopfunten skänktes till kyrkan vid restaureringen 1964-65. Vid samma tillfälle skänktes också två av malmstakarna på altaret, altarbrun, altarduk, antependier, och skulpturen under bokbrädet på predikstolen.

Pilgrimsled mellan Tanums och Grebbestads kyrkor

Leden sträcker sig mellan de två kyrkorna. Den utgår från runstenen utanför Tanums kyrka, går vidare mot Valbrets grav,  fortsätter mot Greby gravfält och avslutas vid Grebbestads kyrka, eller omvänt. Vandringen avbryts för rast och vila vid två tillfällen.

   Båda riktningarna gäller beroende på om man vill fortsätta ut mot havet, Altarstenen och Munkviken eller fortsätta mot Skee och Nidarosdomen i Trondheim.


Det viktiga är: Vi är på vandring genom det vackra landskapet. Pilgrimen ser, i det synliga landskapet, tecken på det osynliga. I inre mening är det en vandring till mig själv och till mitt livs Gud.


Pär Lagerkvist: (Aftonland, 1953).

Som molnen,

som fjärilen,

som den lätta andningen på en spegel

Tillfällig,

föränderlig,

borta på en liten stund.

O herre över alla himlar, alla världar, alla öden,

vad har du menat med mig?

Pilgrimens bön

Tacl Gud för skapelsens skönhet och mångfald,

tack för att jag hör samman med allt.

Gör mig till en hel människa,

ett barn av jorden och av den stjärnströdda himlen.


 

Upplysningar om vandringarna lämnas av komminister Ingela Ling-Vannerus, tfn 0525-640 03

Kulturföreningen Gamla Grebbestad - e-post: info@gamlagrebbestad.se - bg 5551-6454 - Swish 123 53 508 22

 

Copyright © All Rights Reserved