Logga Kulturföreningen Gamla Grebbestad
Grebbestadfamiljer 1940-1960

Vem bodde och gjorde vad i Grebbestad 1943 -1963?

Nedtecknat av Göran Henriksson och Björn Rydström

Vy från Svinnäs 2014. Foto: L. Heijel

Likt dyningar som sveper in mot en strand har generationer av Grebbestads-bor kommit och gått; från en handfull strandsittare som först registrerades i rullorna 1610.


Här är en förteckning över de som bodde i och strax utanför samhället 1943-1963, vad de gjorde och vad samhällets näringsliv bestod av.


De 20 åren är en kort period i Grebbestads drygt 400-åriga historia. Men för oss som växte upp under 1940, 1950 och i början av 1960-talet har epoken format oss och gett oss en del gemensamma värderingar och syn på omvärlden. Vi har också ett kollektivt minne av de många, ofta färgstarka, individer och familjer som gjorde vår tillvaro så spännande och innehållsrik.


Förhoppningsvis kommer förteckningen att levandegöra en och annan som fallit i glömska. Den gör inte anspråk på att vara komplett eller felfri. Förteckningen revideras kontinuerligt.


Göran Henriksson  och  Björn Rydström

A

Adler, Ingrid kioskföreståndare.


Agrell Gösta, kock på Gästis, brorson till Wilhelm.


Agrell, Wilhelm, pensionär f.d. anställd på Gästis.


Ahlsén, Ivar, mekaniker och Torborg, barn: Sune, Lars och Sven-Ivar.


Ahlström, Gösta, lantbrukare och Elvira, barn: Lars, Bengt. Gården låg ett stenkast

från Gissleröds skola på vägen mot Grönemad.

 

Albinsson, Gösta, snickare och Gunhild.


Almer, Ida pensionär, barn: Björn, Lars, Maud, Siv, Jane.


Alnebratt, Oddvar, allt–i–allo hos Adolf Tretom. Gifte sig och flyttade till Göteborg.


Andersson, Bror telefonarbetare.


Andersson, Ejnar (”Lill-Ejnar”), fiskare - vägarbetare och Dagmar.


Andersson, Emma (”Emma på Mangeln”). Förestod/ägde mangeln i Ålundsbacken.

 

Andersson, Gösta, busschaufför och Maja, barn: Kerstin, Ingemar.


Andersson, Heimer, butiksinnehavare och Signe.


Andersson, Hugo, fiskare och Elsa telefonist, barn: Lennart.


Andersson, Johan, förman på Konservfabriken och Elin (född Bengren), fabriksarbeterska, barn: Olle, senare Arnsvall.


Andersson, Johan, hamnbyggare och Svea, barn: Göte, Kjell, Stig, Anne-Marie.

Bodde på Anneberg.


Andersson, Karl, lantbruksarbetare på Kärra och Elin, barn: Oddvar, Sonja. Oddvar tog senare namnet Alnebratt.


Andersson, Lisa, fabriksarbeterska.


Andersson, Ragnvald, trädgårdsmästare och Bertha barn: Bengt.


Andersson, Torsten (Ragnvalds bror) trädgårdsmästare och Alice fabriksarbeterska, barn: Marie-Louise, Britt-Marie.


Andersson, Roy, charkuterist och Elisabeth (”Lisa”), växeltelefonist.


Andersson, Sven, verkstadsägare och Edit, växeltelefonist barn: Elisabeth.


Andersson, Vilhelm, f.d. spårvagnsförare och Elsa. Elsa var syster till Nils Engdahl.


Andersson, Wilhelm, mekaniker och Charlotta (”Lotten”), butiksinnehavare, barn: Heimer, Helmy, Dagny, Viola


Andrén, Per, elektriker och Sara (syster). Bodde mitt emot Konservfabriken.


Aresund, Harry, affärsbiträde och Irma, barn: Maria, Gunvor.


Aronsson, Anders, f.d. stenhuggare (bodde i samma hus som Lill-Oskar, numera museum).


Arstedt, David, komminister och Mitzi, organist, barn: Gerhard, Lennart, Henrik, Birgitta.


Axelsson, Alice, sömmerska, barn: Wiveka.


Axelsson, Harry, fabriksarbetare och Signe, servitris på Gästis, barn: Mona, Lars. 
 
 
 

B

Bengren, Oskar, stenhuggare och Anna, barn: Elin, Märta.


Benjaminsson, Folke, småfiskare/ägare av turbåt till Ragnhildsskär/skolvaktmästare och Anna, skolvaktmästare, barn: Gullvi, Kristina, Ronny, Inga-Lill.


Benjaminsson, Karl, fiskare och Jenny, barn: Gertrud, Folke, Vera.


Berg, två systrar, okända förnamn, bodde på Bergsgatan.


Berg, Ester, fabriksarbeterska och Harry, barn: Rolf.


Berg, Jack, ägare av blomsteraffär och Alma, barn: Ted.


Berggren, Bror, försäljare och Carola, distriktssköterska. Flyttade till Heestrand.


Bergqvist, Ragnar, chaufför på Vägförvaltningen och Karin.


Blomnér, Per pensionär och Hanna. Per gifte sig med Anna Jolin, änka efter Sigurd, efter Hannas bortgång.


Bock, Hilda, fabriksarbeterska och Vilton barn: Rune, Sture.


Bock, Rune. Bodde i Bockehuset tillsammans med mamma Hilda.


Bock, Sture, telegrafarbetare och Elsa, växeltelefonist, barn: Gunnar, Kjell.


Bogärde, rektor på Folkhögskolan och Gunnel, lärare på den samma,

barn: Torgny, Görel, Karin.


Branberth, Björne, fabriksarbetare och Maj-Britt, barn: Uno, Christina.


Broberg, Karl-Åke, konditor/bageriägare och Rut, barn: Gun, Roland, Klas, Britt.


Broberg, Roland, köpman, flyglärare och Kerstin, affärsbiträde, barn: Susann, Lise-Lott.


Maria Brudin, källarmästare på Gästis, barn: Maj, Ulla, Ebbe.


Brudin, Maj musik-, väv-, och gymnastiklärare samt minkfarmsägare.


Brudin, Ulla. Återvände till Grebbestad efter sin pensionering.


Brynolf, lärare på Folkhögskolan/scoutledare, barn: Sture.


Busck, Annie, telegrafkommissarie.


Börjesson, Knut, fabriksarbetare och Vanja, fabriksarbeterska, barn: Vera.I denna sammanställning ingår även en förteckning över

Många har varit till stor hjälp att sammanställa listan. Bland dem Mona Axelsson, Julia Friberg, Laila Hellner, Ann-Margret och Gert Olausson.

Huvuddelen av  bilderna kommer från Gamla Grebbestads bildarkiv.

OBS! Klicka på bilderna för att förstora.


Kontakta Göran eller Björn via formuläret till höger eller Kulturföreningens

e-post: info@gamlagrebbestad.se om någon har glömts bort eller felaktigheter upptäckts.

C

Carlsson, Birger, sjöman och minkuppfödare och Agnes, barnmorska/distriktssköterska, barn: Inez, Berit, Torbjörn.


Carlsson, Theodor, butiksinnehavare/slöjdlärare och Karin, barn: Gerd, Karl-Gustaf (”Guffen”).


Christiansdotter, Emma Louisa, pensionär, barn: Hugo, Otto.


Clemensson, Stig, fiskare, metallarbetare och May barn: Mary, Ralph.


Clemensson, Sven, skeppare och Agnes, barn: Morgan, Johnny, Kethly.


Clementzon, Carl-Olof, ambulerande fiskhandlare, innehavare av caféskeppet Havsörnen och Café Sjöstjärnan, källarmästare på Stora Hotellet i Fjällbacka och Britt, barn: Staffan, Gunilla, Anders, Charlotta, Anna.


Corneliusson, Arvid, skomakare och Alice, barn: Bengt, Per.D

Dahlberg, Alice och Margit, fabriksarbeterskor, systrar från Långsjö barn: Roy.

 

Dahlin, Olof, överkonstapel och Brita, barn: Jan, Ulf.


Dahlqvist, Carl, blomsterhandlare/lantbrukare och Anna, barn: Greta, Inga, Margit, Anne och Dan.


Davidsson, Karl, snickare och Agnes, arbetade på Gästis. Agnes hade tre barn från sitt första äktenskap: Uno, Lill, Inga.


Djärv, Märta, distriktssköterska, barn: Lena.

 

Dyberg, Axel, telegrafarbetare och Edith, växeltelefonist.

E

Edenbrandt, Jon och Ebba, pensionärer.


Edman, Johan, pitropsarbetare, fiskare, lagerarbetare och Aina, affärsbiträde hos Asplund, barn: Ylva, Magnus.


Edstorp, Stanley, busschaufför/campingplatsägare och Märta, barn: Lars, Freddy. Bodde i Edsvik/Grebbestad.


Edqvist, C.E.  (”Mutte”), rederiägare. Bodde på Norr-Kärra och Asken vid Rörvik.


Edqvist, Staffan, präst. Flyttade tillbaka till Grebbestad under 80-talet och var präst här till sin död.


Eklund, Erick, folkskollärare och Aina, barn: Kerstin, Anders, Jonas.


Elg, Gösta, snickare, lagerarbetare på Andelsfisk och Birgit, affärsbiträde hos Hedemyr, barn: Lennart, Håkan, Christer, Inga-Britt, Lillebeth.


Elg, Marie, fiskare. Bodde i Åhlundsbacken.


Eliasson, Anders (”Kasper”), smed.


Eliasson, Axel, pensionär och Ellen, barn: Tord, Axel, August, Elsa, Ingrid. 2:a hustru Valborg, barn: Britta.


Eliasson, Bengt, fiskare och Inger, köksbiträde, barn: Christina, Elisabeth, Bengt-Olof.


Eliasson, Bertil, skeppare och Gulli, barn: Ulla, Eva.


Eliasson, Everth, fiskare och Viola, affärsbiträde hos Severins Herr- och Damekipering, barn: Rosita.


Ellisson, Georg, äggrossist och Agda, barn: Karl-Erik.


Eliasson, Gerda och Maria (systrar till Kasper, se ovan).


Eliasson, Gustaf, murare och Irene bokhandelsbiträde, barn: Siv, Anne, Barbro (Irenes barn).


Eliasson, Karin, ägare av Walls Pensionat.


Eliasson, Sigfrid, fiskare och Gunda, barn: Barbro.


Enebom, Karl–Axel, distriktsåklagare och Naima, kontorist på landfiskalskontoret.


Engdahl, Nils, chef för Göteborgsbankens kontor och Hildur, barn: Bo, Ove, Bertil.

F

Fagerberg, Evald, lådfabriksarbetare, köpman och Margit, barn: Inger, Siv, Lena.


Fagerberg, Oskar, skrothandlare och Hedvig, barn: Algot, Evald.


Ferm, Oskar, fiskare och Ester, servitris på Gästis barn: Kurt.


Forsberg, Gullvi, föreståndare för Hallmans Bokhandel.


Forsblad, Einar, kvarnägare och Margit. Ägde kvarnen på Falkeröd.


Franzén, Carl, stenhuggare och Ida, barn: Ebba, Hugo, Märta, Ebbe.  (Anneberg)


Friberg, Bengt och Henning, minkfarmsägare.


Friberg, Olof, lantbrukare och Aggie, barn: Gunnar, Anna, Karin, Sven, Viola,

Elsa, Nils, Signe, Henning, Bengt.


Friberg, Nils blomsterhandlare, minkfarmsarbetare och Marianne, växeltelefonist, kanslist, barn: Julia.


Frånberg, Ejnar, konditor/konstnär och Karin, bageriägare (f.d. Asplund).


Furugård, Gunnar privatpraktiserande läkare och Bladh, Anna husföreståndarinna.


Furugård, Stig, källarmästare på Gästis under kort tid och Carin, barnen Barbro, Margareta och Lars.G

Gabrielsson, Arnold, telearbetare och Elin, arbetade på Gästis, barn: Anita.


Gavén, A.T., tullare, besättningsman, hamnkapten och Hulda, barn: Bengt-Åke, Curt, Hjördis, Uno.


Grandin, Elof, och Harriett, barn: Conny, Göran, Håkan, Roger, Yvonne.


Greby, Otto, kötthandlare, minkfarmsägare och Ida, barn: Rune.


Greby, Rune, tandläkare och Karen, barn: Per, Agneta, Lena.


Greby, Sven, banktjänsteman/tryckeriägare och Kerstin banktjänsteman, barn: Magnus, Staffan, Sverker.


Grundtvig, Ernst konstnär och Anne, textilkonstnär.


Grönemo, Arne, elektriker/elbutiksägare och Inga, banktjänsteman.


Gullman, Ernst, tullare och Greta sömmerska, barn: Lilian.


Gullstrand Stig, telearbetare och Gunvor. barn: Anita, Birgitta.


Gure, Linnea, fabriksarbeterska.


Gustafsson, Elin, fabriksarbeterska, barn: Birgitta.


Gustafsson, David, verkstadsägare och Helmy, barn: Ann-Margret, Örjan.


Gustafsson, Gunnar, chaufför och Anna, fabriksarbeterska, barn: Anna-Lisa.


Gustavsson, Amelie änka.  (Anneberg)


Gustavsson Lennart lärare & Viran lärare b: Jonas.


Gustavsson, Ragnar anställd på Kooperativa.H

Hall, Hans, journalist och Alice, barn: två döttrar som inte växte upp i Grebbestad.


Halvardsson, Per, landsfiskal och Ruth, barn: Lisbeth (Bettan), Gerd.


Hammarqvist, namn okänt, pensionär. Granne till Georg Hugosson och ”Lill-Ejnar” Andersson.


Haneson, Valdemar, rektor på Folkhögskolan och Sonja, barn: Britt Marie, Eva.


Hansson, Anna, pensionär.


Hansson, Ameli, pensionär.


Hansson, lärare på Folkhögskolan (”Kapten Hansson”).


Hansson, Hans, busschaufför och Inga, föreståndare för tidningskiosken på torget, barn: Ensio, Ingemar.


Hansson, Heimer, chaufför på Stanley Mattssons stenhuggeri och Agnes barn: Göran, Lena, Ulla.


Hansson, Hildur, fabriksarbeterska, barn: Gunnel och Vimar.


Hansson, Johan, snickare och Stina fabriksarbeterska, barn: Hans, senare Hedängklev.


Hansson, Leonard och Natalia, affärsinnehavare, barn: Per, Wilhelm, Fritz, Agnes, Vivan.


Hansson/Just, Oskar, linjearbetare och Märta, barn: Jan. 


Hansson, Vilhelm (”Brattåsen”), chaufför, lokalredaktör och Gunborg, barn:

Eva, Lars.


Hansson, Wallentin, skräddare och Augusta, barn: Anna.


Hansson, Åke, snickare och Norma, barn: Elisabeth (”Bettan”), Christer.


Hasselager, Bertil, konditor/bageriägare och Margit (syster till Clarris Karlsson).


Hed, Karl, f.d. soldat och Amelia, barn: Dagmar, Ester, Harald, Ivar, Thor, Elin, Gunnar, Gerda, Greta.


Hed, Thor, arbetade på Vägförvaltningen och Elsa, barn: Eva.


Hedemyr, Gustav, butiksägare och Irene, barn: Marianne, Gunnel, Inger.


Hedin, Anders, skräddare/butiksägare och Margareta, barn: Ingemar.


Helgen, Lars, kontorist på Konservfabriken, journalist på Göteborgs Posten och Vera, barn: Thomas, Ulla, Lena.


Hellman, Ebba, fabriksarbeterska, barn: Solveig, Ethel.


Hellman, Gerd, fabriksarbeterska, barn: Roy-Arne, Kenneth, Mats-Börje, Per-Erik.


Hellman, Oskar, fiskare/ägare av turbåt till Ragnhildsskär och Anna, fabriksarbeterska, barn: Axel, Rune, Folke.


Hellman, Per, förman på Konservfabriken och Bojan, barn: Per-Arne.


Hellman, Pontus, pensionär och Mina, fabriksarbeterska, barn: Greta, Gerd, Per, Gustav.


Hellman, Signe, fabriksarbeterska.


Hellstrand, Tage, juridiskt ombud  och Margit, barn Lars (son från Tages första äktenskap).


Henriksson, Artur, tullare och Ester, barn: John, Marianne.


Henriksson, Emelie, änka, barn: Karl-Henrik, Agnes, Signe, Per.


Henriksson, Gunnar, charkuterist, butikskonsulent och Elsie, barn: Jan, Niklas.


Henriksson, Karl, fabriksarbetare och Elin, ägare av mjölkaffär, barn: Stig, Gunnar.


Henriksson, Per, bensinstationsinnehavare/ägare av tankbåt/försäljare av eldningsolja och Borghild, barn: Göran.


Hjälmström, Gustav Valerius, kyrkvaktmästare och Hanna Nikolina, barn: Bertil.


Holm, Göte, fiskare.


Holm, Henry, fabriksarbetare och Frida, barn: Ingrid.


Holm, Olga, lärarinna.


Holm, Sigurd, pensionär.


Holmgren, Jakob, tullare och Dagny, barn: Nils.


Hugosson, Georg, fabriksarbetare och Klara, anställd på Gästis/kioskbiträde, barn: Göte.


Hyle, Gösta, lärare på Folkhögskolan och Alice Elisabeth, barn: Anna- Klara.I

Isaksson, Karl, skeppare och Ellen, barn: Mona.J

Jansson, August, lärare på Folkhögskolan och Greta, barn: Bertil, Barbro.


Jakobsson, Ellen, pensionär. Stöbergsliden.


Jansson, Erik, skeppare/handlare, 1:a fru Lilly (avliden under 50-talet), barn: Rolf, Kurt. 2:a hustru Gerda Björk.


Jansson, Elin (änka efter Adam, frisör), barn: Jan, Ellie, Evy, Lillemor.


Jansson, Elis, bokförare och Vivan, småskollärare, barn: Esbjörn.


Jergill, Thorleif, konstnär och Mary, barn: Stein.


Johannesson, Hilding, stenarbetare och Astrid, fabriksarbeterska, barn: Inger, Gunnel.


Johansson, Alma, pensionerad lärare (syster till Jakob vid kyrkan).   


Johansson, Astrid, hattmodist/affärsinnehavare.


Joelsson, Gustav, varvsägare och Signe, barn: Philip, Anita.


Johansson, Adel, pensionär och Maria, syster.


Johansson, Agda och Gulli, pensionatsinnehavare, Fjordens Pensionat. Systrar.


Johansson, Alf, källarmästare på Gästis och Signe, barn: Lauri, Lille-Beth.


Johansson, Alfred och Tekla, pensionärer, barn: Sigrid och Karin (Richthofen som gifta).


Johansson, Anna och Klara, systrar, innehavare av Klaras Kafe.


Johansson, Arthur, jordbruksarbetare och Gerda (”Gerda i Kleva”), baderska på varmbadshuset.


Johansson, Bertil, sadelmakare/tapetserare och Signe.


Johansson, Elsa, växeltelefonist. Bodde i Kaptensgården.


Johansson, Frans (”Frasse”), skeppare och Maria, barn: Margareta. Bodde på Källarholmen.


Johansson, Göte, sotarmästare och Lucy växeltelefonist, barn: Lars, Per. Göte bytte efternamn till Thim.


Johansson Hulda, växeltelefonist


Johansson, Ida, sömmerska (mormor till Alice Axelsson).


Johansson, Jakob (”Jakob vid Körka”), kyrkvaktmästare.


Johansson, John, målare och Alma, fabriksarbeterska.


Johansson, John, butiksinnehavare av färg och kemikalier och Anna, postkassörska, barn: Karin.


Johansson, Karl, pensionär och Gerd, barn: Severin.


Johansson, Ludvig, butiksinnehavare och Hilma, barn: Ivar, Evelin.


Johansson, Torsten, snickare och Sickan, barn: Kjell, Kåre. Flyttade till Strömstad.


Johansson, Victoria, bokhandelsföreståndare.


Johnson, Albert och Hertha, pensionärer. Bodde i Kråkslottet på Gissleröd.


Jolin, Ebbe, butiksinnehavare och Ulla, barn: Christer, Isabell, Carina.


Jolin, Nils, mekaniker på Konservfabriken och Beatrice, arbetade på Gästis.


Jolin, Sigurd, hönseri- och småbruksägare och Anna, arbetade på Gästis, barn: Ebbe, Inge


Josefsson, Ida, Emilia, pensionerad lärare.OBS! Klicka på bilderna för att förstora.

OBS! Klicka på bilderna för att förstora.

K

Kaltenbach, Uno, kyrkosångare och Margaretha, skolkökslärarinna, hette då Petré.


Karlsson, Alexius, vägarbetare och Hildur, städerska, barn: Rudel, Gunvor, Emy, Gunnar.


Karlsson, Augusta, pensionär. Bodde på Övre Långgatan/Snappegatan.


Karlsson, Axel, trävaruhandlare/byggmästare och Hildur, barn: Sylvia, Roland.

Roland flyttade som gift till Älvängen.


Karlsson, Bernard, snickare och Ella, barn: Uno, Bengt (”Lille-Bengt”).


Karlsson, Bertil, brevbärare och Sonja, barn: Gunnar, Bernt, Marita, Jan.


Karlsson, Evert, affärsbiträde, konsulent på Tobaksbolaget och Barbro, barn: Gunilla, Lena.


Karlsson, Fritjof, fiskare och Ida, fabriksarbeterska. Bodde i huset snett mittemot Kaptensgården.


Karlsson, Gunnar (”Gunnar i backen”), metallarbetare och Inger, barn: Stefan, Monica.


Karlsson, Gunnar (”Gunnar på tappen”), bensinstationsföreståndare och Bodil, barn: Lars, Per, Lena.


Karlsson, Gustav, skomakare/innehavare av Oscariabutiken och Valborg, banktjänsteman.


Karlsson, Gustav-Adolf, kustroddare och Hildur, småskollärare, barn: Alf, Sune, Karl-Gustav, Arthur, Inga, Evert.


Karlsson, Hans, snickare och Agda, barn: Laila. Bodde på Böstebo.


Karlsson, Harry (”Stor-Harry”), televerksarbetare och Stina, barn: Kent, Gun, Inger.


Karlsson, Henning, båtbyggare. Bodde på Böstebo.


Karlsson, Henry, televerksarbetare och Allie, barn: Morgan, bytte namn till Kaldrup.


Karlsson, Hilmer, hönseriägare och Torborg, finsömmerska. (Anneberg)


Karlsson, Hjalmar, smed och Linnea, barn: Monica. Smedjan låg på Anneberg.


Karlsson, Holger (”Lill-Hogge”), vaktmästare på Siljevi/minkfarmsarbetare på bröderna Olssons minkfarm på Falkeröd.


Karlsson, Holger, stenarbetare hos Stanley Mattsson och Alli, fabriksarbeterska.


Karlsson Hugo, fabriksarbetare och Josefin, Elisabeth, barn: Georg, Gulli, Magnhild, Bojan. Bodde i Åhlundsbacken. Barnen tog efternamnet Hugosson.         Karlsson, Julius (”Julle”) och Hilma, pensionärer, barn: Bernhard, Erik.


Karlsson, Karl (”Kalle-Kalle”), stenhuggare och Hulda, barn: Holger, Gulli, Ester och Sture.


Karlsson, Klara, pensionär.


Karlsson, Knut, begravningsentreprenör/vaktmästare på folkskolan och Hildur, barn: Kurt-Arne.


Karlsson, Napoleon, målare.


Karlsson, Severin, klädbutiksinnehavare och Clarris.


Karlsson, Sune, elverksarbetare/biografmaskinist/konferencier/ombud för Arbetsförmedlingen och Helga, barn: Laila.


Karlsson, Uno, diversearbetare, besättningsman på trålare. Bror till ”Lill-Hogge.”


Karlsson, Sven, chaufför och Gulli, barn: Ingela, Kerstin. Bodde i Gamla Garveriet.


Karlsson, Wilhelm (”Radar”), fiskare och Berta, barn: Björne, Signe, Bertil. Bodde intill Ålunds skoaffär.


Karlzén, Sture, folkskollärare och Inga Marit.


Karlström, Gustav, televerksarbetare och Toni, barn: Kurt, Gun-Britt.


Kjellgren, Ernst, skeppare och Frida, barn: Tore, Gerd, Gösta.


Kjellgren, Ester, fabriksarbeterska, barn: tvillingarna Sven och Ruth.


Kjellgren, Sven, f.d. sjöman.


Kjellson, Åke, disponent på Konservfabriken och Karin, barn: Maj, Margareta.


Kjellström, Holger, fabriksarbetare och Rut, fabriksarbeterska,

barn: Anne-Marie.


Kjellström, Oskar, stenarbetare hos Stanley Mattsson och Anna, anställd på Gästis, fabriksarbeterska, barn: Erik.


Klevsäter, Kerstin, hemvårdarinna, barn: Torsten.


Kläth, Gustav, skeppare och Mina, barn: Rune.


Kläth, Rune och Brita, barn: Bertil.


Krantz, Jens, vägarbetare och Gunborg, barn: Gun, Maj-Britt.


Kvist, Johan Arvid , bergsprängare.

 

Kvist, Otto, Emanuel kusk och Anna, Maria, barn: Fritz.


Kårleman, Ernst,  fjärdingsman och Blanche. Gifte sig med Rut, sjuksköterska, efter första hustruns bortgång.L

Landén, Sven, fabriksarbetare och Bojan, städerska, barn: Göran, Gert, Gunnel.


Landgren, Frank, blomsterhandlare och Gerd, växeltelefonist, barn: Ulla, Marie, Jan.


Landgren, Anders, telearbetare och Rut, barn: Bodil, Lucy, Sture, Frank.


Landgren, Sture telearbetare. Flyttade till Rabbalshede och gifte sig där med Gun.


Larsson, Anette, f.d husföreståndarinna.  (Anneberg)


Larsson, Carl, fiskhandlare och Hanna, barn: Carl-Evert, Naima, Sonja.


Larsson, Erik (”Kock-Erik”), fabriksarbetare, Josefine lärare, Valerius skräddare. Syskon.


Larsson, Evald, möbelhandlare och Viola, barn: Rolf, Bo.


Larsson, Gert, butiksanställd hos Hedemyr.


Larsson, Ida, f.d hushållerska på Prästgården.  (Anneberg) 


Larsson, Olle, förman på Konservfabriken och Karin, fabriksarbeterska, barn: Rose-Marie.


Larsson, Per, tandläkare och 2:a hustru Rut, tandsköterska, barn: Atti från första, Eva från andra äktenskapet.


Larsson, Ruth, barn: Elon, Gert, Ebbe, Vera, Tommy.


Larsson, Viktor, lärare.


Leander, Henning, brevbärare och Gulli, postkassörska, barn: Lars.


Leander, John, fabriksarbetare och Ester, fabriksarbeterska, barn: Karl-Gustaf.


Leijon, Gunnar (”Nunna”), diversearbetare. Namn på föräldrar och syskon inte känt. Bodde snett mittemot kallbadhuset.


Leijon, Verner, fabriksarbetare. Bodde i huset vid Badhusparken.


Levinsson, Artur, bagare hos Asplund och Gerda, barn: Georg.


Lichtenstein, Per, källarmästare på Gästis under kort tid och Maj-Britt.


Lind, Sivert, pensionär och Anna, barn: Ivar, Bertil.


Lind, Ivar, tavelinramare/snickare/slöjdlärare/fotograf.


Lindqvist, Folke, advokat och Rosa, folkskollärare.


Lindström, Evald, polis och Lena, barn: Ivar.


Listad, Olle, jobbade på elverket och Gerd, barn: Roger, Tomas, Hasse, Ann-Christin.


Ljungberg, Olga, pensionär, barn: Olle, Tore, John.


Ljungberg, Olof, fotograf och butiksinnehavare och Gertrud, barn: Jan, Bertil, Monica.


Ljungqvist, Axel, arbetade på Gästis, rörmokare, lagerarbetare på Andelsfisk och Ella, barn: Gull-Britt.


Ljungström, Henry, snickare och Doris, barn: Marita, Agneta


Lund, Sylve, fiskare. Flyttade till Glommen.


Lundin, Erhard, rörmokare och Britta, barn: Birgit, Karin.


Lundin, Wendel, cykelreparatör och Gunnel, barn Lars-Inge och Anneli


Lusth, Hans, målare och Hildur. Bodde i huset mittemot Tage Wikström.


Lydén, Rutger, pensionerad major.M

Mattsson, Bengt, lärare och Maj, telefonist, barn: Ulrika, Mikael, Anna.


Magnusson, Emma, ägde manufakturaffär, barn: Irene, Siv. Barnen flyttade med Emma från Majblommans barnhem.


Magnusson, Thure, ingenjör och Agnes.


Marell, Sigrid, lokalskribent för Strömstadstidningen.


Martinsson, Karl, stenhuggare och Gunborg.


Mattsson, Gustav, och Hanna, barn: Gunhild.


Mattsson, Ingrid, innehavare av manufakturaffär. Hade tre systrar, Elin, Signe och Ellen.


Mattsson, Iréne, badkamrer.


Mattsson, Ivar, bagare och Elin, barn: Ann-Christin.


Mattsson, Stanley, ägare av stensliperi/stenhuggeri och Gulli, telegrafföreståndare,

barn: Bengt, Eva.


Morin, Gustaf, och Hildur, pensionärer, barn: Gunborg, Maja, Robert.N

Niklasson, Hedvig (”Hedvig på Röö”), pensionär, barn: Dagmar.


Niklasson, Hugo, bagare. Bodde vid Pileträdet.


Nilsson, Allan, vägarbetare och Ester, fabriksarbeterska, barn: Leif. Bodde intill Walls Pensionat.


Nilsson, Anna (”Präst-Anna”), pensionär.


Nilsson, Einar, fiskare och Astrid, fabriksarbeterska, barn: Börje.


Nilsson, Karl, f.d arrendator (”Nilsson vid kyrkan”) och Alma Josefina.


Nilsson, Karl-Johan, pensionär och Augusta.


Nilsson, Rickard, vägarbetare och Hanna, barn: Evald, Rune, Kjell.


Nilsson, Sigvard, frisör/innehavare av hårfrisering och Berta, hårfrisörska, barn: Rolf, Ulla-Kjerstin.


Nilsson, Sven, polisman och Greta, barn: Anna-Greta.


Nilsson, Åke. Flyttade till Göteborg och gifte sig där.


Nordholm, Albert, urmakare/butiksinnehavare/uppfinnare/pipfabriksägare och Rut, barn: Rune, Ulf, Stefan.


Nordholm, Erik, urmakare.


Nordström, Gunnar f.d cowboy och Lotten, pianolärare.


Norén, Helge, chaufför och Viola, barn: Jan, Eva, Hasse, Lena.


Norling, Hilda, pensionär.


Nyberg, Gösta, varvsarbetare hos Joelsson och Aina, barn: Kent, Göran Gun.O

Olofsson, Arne, fiskare och Gulli, barn: Leif, Eva-Brith, Stig, Elisabeth.


Olofsson, Gundoff, skeppare och Britta, barn: Maj.


Olsson, Alida f.d. Konsumföreståndare, butiksinnehavare, barn: Knut, bosatte sig i New York.


Olsson, Anders, källarmästare på Gästis och Mira, barn: Anders.


Olsson, August, stenhuggare och Elisabeth, barn: Edit, Gösta, Bengt, Olle.


Olsson, Axel, bagare hos Hasselager.


Olsson. Carl Oskar (Lill-Oskar), stenhuggare. Bodde i Bockehuset tillsammans med Anders Aronsson


Olsson, Einar (”Lång-Einar”), chaufför/renhållningsarbetare och Doris, barn: Ulla-Britt, Lars-Einar, Peter. Familjen bytte senare efternamn till Törnqvist.


Olsson, Greta, hårfrisörska hos Ebba Wikström.


Olsson, Gustaf, tullare och Karola, barn: Elsa, Britt. Bodde i Åhlundsbacken.


Olsson, Hans, kyrkvaktmästare och Agda, barn: Ulla-Kristina. Hans var bror till Ivan och Sven Olsson på Falkeröd.


Olsson, Henry, elektriker/elbutiksinnehavare och Nanny, barn: Blanche, Kerstin, Stig.


Olsson, Karl, lantbrukare på Falkeröd och Maria, barn: Hans, Sven, Margit, Ivan.


Olsson, Knut, fiskare och Margit, barn: Klas, Maria. Margit var tvillingsyster till Sven Olsson i Falkeröd. Knut var från Pinnö.


Olsson, Oskar, målare och Margot, barn: Kjell, Lena, Kristina, Mats, Lars.


Olsson, Sven och Ivan, minkfarmsägare på Falkeröd. Ivan förestod också Havremagasinet på torget.


Olsson, Wilhelm, målare och Hilda, barn: Irene, Henry, Oskar.


Olsson, Östen, sjöman och Majken, barn: Hjördis. Bodde mittemot Konservfabriken.


Oskarsson, Bertil, renhållningsarbetare.


Oskarsson, Gunnar, stenarbetare hos Stanley Mattsson och Ingrid, barn: Bertil, Bengt.P

Pagander, Bror (”Piku”), diversearbetare. Bodde i Gisslerödsbacken tillsammans med modern Mina.


Palle, Albert pensionär och Jenny barn: Axel, Signe, Annie, Ingrid.


Palle, Hans-Oskar fiskare, vaktmästare på Folkhögskolan och Margaretha barn: Johan, Josefin.


Palle, Karl fiskare, och Anna, barn: Hans-Oskar, Agnes, Ellen, Karin, Gerd, Inger.


Persson, Lina och Anna. Systrar, ägde Persegården.


Persson, Sten, butikschef på Kooperativa och Svea, barn: Stig, Hans-Inge och Nils-Börje (tvillingar), Sonja (”Tuttan”), Lars-Olof, Gunnel (”Lillan”).


Pettersson, Anna fröken. (Anneberg)


Pettersson, Eskil, busschaufför och Ester, anställd på Gästis barn: Arne.


Pettersson, Evert, affärsidkare och Alma, barn: Rune. Hade butik nära Walls Pensionat samt butik mittemot Kooperativa.


Pettersson, Wilhelm, busschaufför och Ida. Bodde på Stöbergsliden. Wilhelm var bror till Eskil.


Pålsson, Albert, skeppshandlare och Anna, barn: Anna-Stina.


Pålsson, Ernst, målare. Bodde på Stöbergsliden.


Pålsson, Gunnar, fabriksarbetare och Margit, barn: Arne.  Gunnar kallades för ”Bikungen” eftersom han också var biodlare.


Pålsson, Konrad, pensionär f.d. hemmansägare/försäkringsagent.


Pålsson, Rickard, snickare och Frida. Bodde mittemot gamla forbollsplanen.


Pålsson, Ture, skrothandlare, aktionsutropare och Elsa.


Pålsson, Wilhelm, bokförare och Terese, barn: Kerstin.R

Ranevik, Ernst, cykelaffärsinnehavare och Rut, barn: Lilian och Wendel.

Wendel Lundin var son till Rut.


Rapp, Ingemar, diversearbetare och Gunhild, fabriksarbeterska.


Richthofen, Karin och Sigrid, systrar. Karin var friherrinna och Sigrid grevinna.


Ripoll, Antonio, frisör och Göta, barn: Margita, Tony.


Runehäll, Gerda, fabriksarbeterska, barn: Leif.


Runehäll, Per-Adolf och Rut, barn: Lillemor. Per-Adolf flyttade till Stockholm och fastigheten hyrdes ut till Bror Pagander. Idag bor Lillemor Runehäll där.


Rydström, Filip, bagare, bensinstationsinnehavare och Astrid (”Asta”), arbetade på Gästis, arrangerade måltider för privata tillställninga, barn: Björn.


Rydström, Tage, övertog åkeri- och busstrafiken efter sin morbror Otto Stefen, chef för bussgaraget efter att SJ köpt ut verksamheten och Greta, barn: Majken.


Rydström, Reinhold, stenhuggare och Jenny, barn: Filip, Tage, Erik, Ragnar.


Rörberg, Hjalmar, fiskare/skeppare och Elin, barn: Aina.


Rörberg, Rickard, delägare i frakskutan Laxen och Elin, barn: Rune, Göte.S

Sahlberg, Johan, förman på Konservfabriken och Hjördis, barn: Iris.


Schwartz, Anna, pensionär. Bodde mittemot Hildur Morin i Asplundsbacken.


Simonsson, Bertil, kontorist hos Vestlings, kontorist på Norrvikens Bilbolag. Bror till Gunborg Simonsson.


Simonsson, Gunborg, affärsbiträde på Kooperativa, barn: Roland.


Simonsson, John, skeppare och delägare i fraktskutan Laxen och Dagmar,  barn: Siv, Barbro.


Sjöberg, Anders och Eva, barnbarn till barnmorskan Agnes Carlsson. Gick i skolan här under kort tid.


Sjöstrand, Siv, fåruppfödare på Röö.


Sporrong, Sven (”Svenne”), jänrvaruhandlare, chef för Försäkringskassan och Edit, barn: Jan, Eva, Gun, Pia.


Stang, Ludvig, charkuterist och Hulda, barn: Rutger, Signe, Magda, Helge, Thure, Elsa, Gunborg.


Stang, Ebbe, charkuterist och Margareta, barn: Jonas, Karolina, Malin, Johanna.


Stang, Helge, telearbetare och Signe, barn: Kerstin, Ingemar, Ann-Sofie.


Stang, Magda, charkuterist.


Stang, Rutger, charkuterihandlare och Hulda, barn: Ebbe, Rune, Inger.


Stang, Thure, charkuterist och Valborg,  barn: Göran, Gunnar, Margaretha.


Stefen, Otto, åkeri-och busstrafikägare och Tilly, barnmorska/distrikts-sköterska,

barn: Gudrun.


Stenberg-Ericsson, Anita och Bengt. Bengt var musiker i Stockholm, barn: födda i Sthlm.


Stenberg, Karl, chaufför på Konserven och Dagmar, barn: Ester, Siv.


Stenkvist, Arne, tulltjänsteman och Eira, barn: Ylva. Arne omgift i Varberg.


Stenkvist, Svante, skeppare och Karin, barn: Bjarne.


Svedberg, Ernst, murare och Gunborg, barn: Bertil, Solveig, Gunvor.


Svensson, Ernst, f.d lantbrukare och Amelie.


Swan, Bertil, fiskare.T

Tell, Olof, ägare av taxirörelse och Ellen, barn: Tyra.


Thorén, Elin, pensionär.


Thorén, Maria, pensionär, barn: Elsa, Astrid, Margit, Anna Margareta, Clary, Sixten.


Thoren, Tysenius och Hilma, butiksinnnehavare, Övre Långgatan.


Tobiasson, Carlotta, pensionär (mor till Signe Axelsson).


Tobiasson, Folke, rörmokare och Eva, barn: Barbro, Berit.


Tobiasson, Frank, plåtslagare och Astrid, barn: Dan, Britt-Marie.


Tobiasson, Ture, plåtslageriägare och Mary, barn: Frank. 2:a hustru Ingrid

.   

Torwmo, Philip, varvsägare och Emmy, barn: Eva, Mats, Lena.


Tärneberg, Erik, skolvaktmästare och Märta.


Tärneld, Lars, folkskollärare och Ulla Berit, barn: Urban, Elisabeth.


Tretom, Adolf, butiksinnehavare/fastighetsägare/campingplatsägare/bensin-stationsägare och Agnes, telegrafföreståndare, barn: Bo.


Tretom, Bo, bankdirektör och Ingegärd, barn: Maud och Jane.


Tretom, Karl, lagerarbetare på Andelsfisk och Justin, barn: Bojan.

U

Utberg, Karl, stenhuggare, och Karolin, barn: Annette, Karin och Per. Efter Karls bortgång flyttade Karin till Norge och gifte sig där.V

Vestersund, Torbjörn, minkfarmsägare/fastighetsmäklare och Margit, barn: Ulla, Jan-Erik.


Vestling, Thure, innehavare av kolonialvaruföretag och Greta, barn: Gun.


Vineberg, Ivar, tullare och Märta, barn: Bengt, Britt.


de Vrang, Tore, källarmästare på Gästis och Greta, barn: Lena.
W

Waldner, Karl, tullare och Solveig, barn: Rolf.


Weidich, Mina, bokhandelsföreståndare.


Westerberg, Hans, fyrvaktare och Karin, barn: Gösta.


Wikström, Tage, ägare av herr- och damfrisering och Ebba, damfrisörska, barn: Anders.


Wikström, Viktor och Sigrid, ägare av plåtslageri och bosättningsaffär. Syskon.


Willbrant, Karl, kommissionär och Elin.


Wunsch, Karl-Evert, ägare av Wunchegården.


Wunsch, Leif, lärare och Britt, barn: Per-Olof, Birgitta.Z

Zachrisson, Hilding. Var från Pinnö. 


Zachrisson, Frank och Alex, ägare av Bohus Vattenfabrik. Var från Pinnö.


Zachrisson, Ivan, skeppare och Elin, växeltelefonist, barn: Ann, Åse.


Zackrisson, Zacke, skeppare och Gunvor, kontorist på Konservfabriken,

barn: Berit.Å

Åhlund, A.T., skoaffärsinnehavare och Agnes, barn: Sixten, Ivan, Georg, Astrid, Britta.


Åhlund, Ivan, elektriker och Birgit, barn: Anders, Kerstin.


Åhlund, Sixten, ägare av el– och radioaffär och Elsa, barn: Lena, Magnus, Ylva.

Ö

Öhnell, Ruth husmor på Folkhögskolan.


Kulturföreningen Gamla Grebbestad - e-post: info@gamlagrebbestad.se - bg 5551-6454 - Swish 123 53 508 22

 

Copyright © All Rights Reserved