Logga Kulturföreningen Gamla Grebbestad
En räddningsaktion

En räddningsaktion i Grebbestads hamn

Av Göran Henriksson

En marsdag 1973 var jag på väg hem; jag bodde då i Åhlundshuset. 

   I höjd med Palles sjöbod, såg jag Alfred Torin Gavén gå ut på Hagebryggan. Plötsligt var han borta! Jag sprang ut på bryggan och såg då Gavén hängande i förtöjningslinan längs sidan på en båt.  

   Jag hoppade ombord och insåg snabbt att jag inte skulle orka dra upp honom i båten som hade ganska högt fribord. Jag fick då syn på Johan Andersson, som var på väg in i sin sjöbod. Jag ropade på honom och han kom springande.


Förtöjningslinan som Gavén höll sig i var en sk inhalningsförtöjning, så den vågade vi inte släppa för då hade han hamnat i vattnet. Jag drog in linan till båten och Gavén fick tag om relingen.

   - Orkar du, frågade jag.

   - Ja, svarade han. 

   Gavén var ju en kraftig karl så, som sagt, omöjligt för oss att dra upp i båten. Medan jag av alla krafter höll honom under armarna, segade vi oss framåt längs relingen mot fören och bryggan.

Johan var kvar på bryggan, då vi inte vågade ta risken att om han hoppade ombord, skulle båten göra en överhalning och Gavén tappa greppet, Hur vi lyckades vete tusan, men vi kom fram så långt att Gavén kunde sträcka ut en arm till Johan och med min hjälp med andra armen få tag på kajkanten.

   Jag hoppade iland och med förenade krafter och Gavéns hjälp kunde vi dra upp honom på bryggan. Vi var alla tre helt slut, men efter en kort stund reste sig Gavén och gick hem.


Torin Gavén, 1902-1994

Innan dess hann han berätta att han halkat på båtdäcket och tagit överbalansen och ramlat i. Han hade dock fått tag på inhalet så han låg i endast till midjan. Vattnet var nollgradigt så han hade nog inte klarat sig länge till. Han var mycket tacksam över den hjälp han fått.


Tack vare att Johan kom och Gavéns råstyrka slutade det otäcka tillbudet lyckligt.

Hagebrygga, maj 2021. 

Red. anm.

Många minns vi nog T.Gavén som hamnkapten, d.v.s. den som styrde och ställde när båtar skulle sjösättas eller tas upp i kranen vid Sältan.


Men Gavén tjänstgjorde under många år inom tullen och sedermera kustbevakningen. Redan 1925 finns anteckningar om att han, 23 år gammal, arbetade som kustvakt på Rossö.


År 1931 flyttade Gavén till Grebbestad och hade då yrkesbeteckningen kustbevakningsbiträde och tulltjänsteman.

Han var kustbevakningen trogen ända fram till pensioneringen i slutet av 1960-talet. 


Kulturföreningen Gamla Grebbestad - e-post: info@gamlagrebbestad.se - bg 5551-6454 - Swish 123 53 508 22

 

Copyright © All Rights Reserved