Logga Kulturföreningen Gamla Grebbestad
Mer om Bockehuset

Mer om Bockehuset

Bakgrund

Ett sammandrag av en längre text, skriven av Eva Kihlberg.


Vilka har bott i huset?

I en sammanställning som har gjorts på Tanums kommuns arkiv, redogörs för olika personer som har bott i huset. Som uppförande av huset nämner man sjömannen Magnus Andreasson någon gång under åren 1851-1857. Under åren fram till sekelskiftet 1900 beboddes huset av olika familjer, bl.a. en familj Bock

Från sekelskiftet fram till första världskriget var flera stenhuggare hyresgäster i Bockehuset.Kommunens förvärv av Bockehuset

1950 ropade Tage Hellstrand in Bockehuset på offentlig auktion för Grebbestads köping. Kommunen betalade 816 kronor. Hälsovårdsnämnden dömde ut huset för boende med barn. Så det blev barnlösa personer som fortsatte att bo i huset. Kommunen fick hyresintäkter på 300 kr per år.


Troligen stod Bockehuset tomt i dryga tio år innan Tanums Hembygdsförening hyresfritt fick använda huset som hembygdsmuseum, 1960.Tanums hembygdsförening

Redaktör Gustaf Reichenberg hade samlat ett 40-tal hembygdsintresserade i kommunalsalen i Grebbestad för att undersöka om det fanns intresse av att bilda Tanums hembygdsförening.  Och det fanns det. Om detta kan man läsa i Strömstadtidningen den 1 oktober 1959.


”Som första uppgift har man tänkt sig att styrelsen skall få igång intervjuer med äldre personer inom Tanums kommun, vilka intervjuer skall tas upp på band. Dessutom har man planer på att få in bilder eller fotografier på tidigare inom kommunen verksamma veteraner samt över dessa sammanställa särskilda runor. I övrigt skall man naturligtvis arbeta som övriga hembygdsföreningar, med att samla in gamla värdefulla föremål till ett hembygdsmuseum.”Föremålen

En del föremål finns fortfarande i huset men de flesta föremål har packats ner och finns i en av skolorna i Tanumshede. Reichenbergska samlingen, dvs. föremål från bankkamrer mm, Wilhelm Reichenberg har tidigare varit utställda i kommunalsalen Grebbestad. Samlingen har splittras och flera föremål finns på Sockenmagasinet i Tanumshede, andra försvann vid ett inbrott i Bockehuset för länge sedan. Men en hel del av samlingen finns kvar: till största delen är det föremål med maritim anknytning.


Tittar man i föremålskatalogen så framträder många kända namn från Grebbestad som givare men också flera personer runt om i kommunen, utanför Grebbestad som har skänkt föremål.


När Tanums Hembygdsföreningen började sin museiverksamhet i Bockehuset, fanns endast två föremål från de sista hyresgästerna kvar. Det var två syltkrukor, som hade tillhört gamle Aronsson, stenhuggaren som bodde huset 1936-37.

Kulturföreningen Gamla Grebbestad - e-post: info@gamlagrebbestad.se - bg 5551-6454 - Swish 123 53 508 22

 

Copyright © All Rights Reserved