En idyll i Grebbestad försvinner

En Grebbestadsvy som försvinner. Det gamla skall rivas och ge plats för ett modernt sparbankshus.Grebbestad: ”Hallehuset” en av Grebbestads äldsta fastigheter, som sålts till Tanums Sparbank, skall rivas och ge plats för ett modernt sparbanksbygge.


I sin nuvarande utformning är det gamla hatverkshuset 112 år, men ännu tidigare fanns på samma tomt bostadsfastighet om ett rum och kök.

   Skomakaremästare Jonas Hall var förste ägaren – härav namnet ”Hallehuset”. Han drev skomakeri och tillverkade skor och det var många lärlingar och gesäller som lärde yrket av mäster Jonas. Handlaren, skepparen och kutterägaren Robert Hall, son till mäster Jonas, köpte sedermera huset av sin mor. Och fru Ameli Svensson, som kom till ”Hallehuset” som treåring, tog så småningom om det gamla hantverkshuset. Men nu orkar inte makarna Svensson längre.

   - Vi ville inte sälja fastigheten till sommargäster, ty då hade huset fått stå utan tillsyn och vård, säger fru Svensson. 

   Samhällsbilden förändras och ett stycke gammalt Grebbestad förvinner med ”Hallehuset”.


Anm. 1966 stod det nya Sparbankshuset färdigt. Huset är byggt i två våningar med fasad av rött tegel. På övre våningen fanns tre lägenheter. Förutom banken hade Posten sina lokal här fram till år 2000.


Hallehuset

Hallehuset

Det moderna sparbankshuset.
Tidningsartikel "Idyll i Grebbestad försvinner"
Det moderna sparbankshuset.

Hallehuset ersattes av det moderna sparbankshuset. 

Original från Sverker Grebys samlingar.

En idyll i Grebbestad försvinner

Göteborgs-Posten, fredagen den 13 mars 1964 -Från GP:s bohuslänsredaktion-


Kulturföreningen Gamla Grebbestad - e-post: info@gamlagrebbestad.se - bg 5551-6454 - Swish 123 53 508 22

 

Copyright © All Rights Reserved