Logga Kulturföreningen Gamla Grebbestad
Kulturvandringar
Ett välbevarat hus på Bergsgatan. Foto: E. Kihlberg
Vy från Svinnäs 2013. Foto: L Heijel
Bryggeridammen
Majblommans barnhem.

Gamla Grebbestad

Den 2 juli guidar Lena Wichman i de äldre kvarteren i sydvästra Grebbestad.

Samling vid Taubestatyn kl 19.00.

Grebbestads hamn

Den 9 juli berättar Lena Wichman om husen utefter hamnpromenaden och i de inre delarna av Grebbestad.

Samling vid Taubestatyn kl 19.00.

Trädgårdsstaden och Bryggeridammen

Den 23 juli går turen tillsammans med Lena Wichman till "trädgårdsstaden" och Bryggeridammen i östra Grebbestad.

Samling vid Pileträdet i korsningen Övre Långgatan/Lydénbacken kl 19.00.

Greby gravfält med omgivningar

Den 30 juli följer vi med Eva Kihlberg till Falkeröd, Greby Gravfält och Majblommans barnhem.

Samling vid Falkeröds hembygdsgård kl 19.00.

Varje vandring tar c:a 1,5 timmar. Kaffe serveras efter vandringarna i Bockehuset respektive Greby gravfält.


Deltagaravgift

Medlemmar i Kulturföreningen Gamla Grebbestad 40 kr, icke medlemmar 80 kr

Medlemsskap (100 kr/år) kan köpas på plats

Vi tar Swish.


Välkomna!

Kontakt: Lena Wichman, 0525- 103 07.

Kulturföreningen Gamla Grebbestad - e-post: info@gamlagrebbestad.se - bg 5551-6454 - Swish 123 53 508 22

 

Copyright © All Rights Reserved