Annie Busck

Annie Busck föddes på gården Haga i Trättelanda i Kville socken, 1872.

Telegrafkommisarie Annie Busck

Familjen hade flera barn. Fadern var kommissionslantmätare.


Annie kom till Grebbestad 1878, när hon var 17 år. Hon blev telefonist när hon var 26 år  och telegrafkommissarie vid 34 års ålder. Hela hennes yrkesverksamma liv kom att ägnas åt Telegraf-verket.


När hon var 50 år lät hon bygga sig ett stort hus på Nedre Långgatan, där en ny  telegrafstationen också inrättades. Efter 14 år, byggde Annie en ny villa som hon  kallade "Soltomten". Den kom att ligga intill den gata som vi idag kallar just, Annie Buscks gata.


Annie hade ett stort socialt patos och var med i flera nämnder och styrelser som Kommunal-nämnden, Fattigvårdsstyrelsen, ordförande i Röda korset och var dessutom den första kvinnan i Göteborgs och Bohusläns landsting.


Hon var också initiativtagare till Majblommans Barnhem och var dess ledare i många år. Annie satsade mycket pengar på barnhemmet. Hon ägnade sig mycket åt välgörenhet i det tysta och

tog sig hand om både pojkar och flickor i sitt eget hem.

Lennart Didoff 1932
Annie Busck, ungdomsbild

Annie var en fredskämpe och Svenska Freds- och skiljedoms-föreningen inbjöd henne som talare vid Världsfredskongressen i Varberg 1916. Hon reste dit och höll sitt tal!


När hon så levt färdigt sitt 90-åriga liv, ärvde Föreningen Hem för gamla, behållningen efter auktion på hennes kvarlåtenskap.


Annie var konstnären och författaren Lennart Didoffs mormors syster. Han minns henne som en varm och resolut människa, med stor integritet och som hjälpte många som hade det svårt. Hennes dörr stod alltid öppen.


Det var konstnären och författaren Lennart Didoff, som berättade om och visade bilder på sin släkting: "Annie Busck - en kvinna före sin tid"  på berättarkvällen den 3 september 2013.


Programmet arrangerades av Kulturföreningen Gamla Grebbestad som en bild- och berättarkväll redan redan hösten 2009.  Det var alltså en favorit i repris.


                                                                                                 Eva KihlbergAnnie Busck - en kvinna före sin tid

Nedtecknat av Eva Kihlberg

Kulturföreningen Gamla Grebbestad - e-post: info@gamlagrebbestad.se - bg 5551-6454

 

Copyright © All Rights Reserved