Kulturvandringar

Kulturvandringar sommaren 2018

Ett välbevarat hus på Bergsgatan. Foto: E. Kihlberg
Majblommans barnhem.
Vy från Svinnäs 2013. Foto: L Heijel
Kyrkogården vid Grebbestads kyrka. Foto: L. Heijel
Bryggeridammen

Gamla Grebbestad

Den 10 juli guidar Lena Wichman runt i de äldre kvarteren i sydvästra Grebbestad.

Samling vid Taubestatyn kl 19.00.

Greby gravfält med omgivningar

Den 17 juli följer vi med Eva Kihlberg till Falkeröd, Greby Gravfält och Majblommans barnhem.

Samling vid Falkeröds hembygdsgård kl 19.00.

Grebbestads hamn

Den 24 juli berättar Lena Wichman om husen utefter hamnpromenaden och i de inre delarna av Grebbestad.

Samling vid Taubestatyn kl 19.00.

Kyrkan och kyrkogården

Den 31 juli visar Eva Kihlberg och prästen Ingela Vannérus kyrkans interiör med delar av inventarier samt kyrkogårdens mest intressanta gravar.

Samling utanför kyrkan kl 19.00.

Trädgårdsstaden och Bryggeridammen

Den 7 augusti går turen tillsammans med Lena Wichman upp till "trädgårdsstaden" och Bryggeridammen i östra Grebbestad.

Samling vid Pileträdet i korsningen Övre Långgatan/Lydénbacken kl 19.00.

Kaffe serveras efter visningen i Bockehuset alternativt Kyrkan respektive Greby gravfält.

 

Deltagaravgift

Medlemmar i Kulturföreningen Gamla Grebbestad 30 kr, icke medlemmar 60 kr

Medlemsskap (100 kr/år) kan köpas på plats

Vi tar Swish

 

Välkomna!

Kulturföreningen Gamla Grebbestad - e-post: info@gamlagrebbestad.se - bg 5551-6454

Copyright © All Rights Reserved