Verksamhet
Välbesökt fotoutställning.  Foto: L. Wichman

Utställningar

I samband med evenemang i Grebbestad t.ex. Råsjôlördan och Sillens dag visar föreningen intressanta utställningar.

Läs mer om utställningar

 

Samhällsplanering

Föreningen är remissinstans då det gäller olika planer för bygg- nation m.m. i Grebbestad.

Läs mer om föreningens roll i samhällsplaneringen

Verksamhet

Mycket av föreningens arbete med dokumentation om livet förr kommer medlemmar och andra intresserade till godo

i olika sammanhang, såsom utställningar, bild- och berättarkvällar, intervjuer, kulturvandringar m.m.

Vandring längs bryggan och hamnen  Foto: L. Wichman

Kulturvandringar

Under sommaren anordnas flera olika kulturvandringar i Grebbestad.

Läs mer om kulturvandringar

 

 

Intervjuer och radio-

program

Genom intervjuer och bandade radioprogram dokumenteras grebbestadsbornas egna berättel-ser om livet förr i Grebbestad.

Berättarkväll på folkhögskolan.  Foto: L. Wichman

Berättarkvällar

Under vinterhalvåret anordnas bild- och berättarkvällar. Då visas ett urval av den rika fotoskatt som föreningen disponerar.

Läs mer om berättarkvällar

 

Nedtecknade berättelser

Tack vare grebbestadbornas lust att skriva och berätta, kan deras historier spridas till flera.

Läs mer om nedtecknade berättelser

 

Kulturföreningen Gamla Grebbestad - e-post: info@gamlagrebbestad.se - bg 5551-6454

Copyright © All Rights Reserved